This web site use private and third party cookies to optimize your navigation, suit your preferences and perform analytical tasks. By continuing browsing accept our Cookies Policy.

Accept

ESTIBALIZ AMORRORTU

img

ESTIBALIZ AMORRORTU

Área
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento
Modern Languages and Basque Studies

Articles in Scientific Journals

"I´ll be one of them": Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts. / Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Puidgevall, Maite; Walsh, John; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane

ISBNAR: 0143-4632 /Date: 2018

Euskararen hiztun aktibo bihurtzeko gakoak / Bat

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane; Goirigolzarri Garaizar, Jone

ISBNAR: 1130-8435 /Volume: 3 /Journal number: 104 /Start page: 11 /End page: 49 /Date: 2017

Linguistic identity among new speakers of BAsque / International Journal of the Sociology of Language

Ortega, Ane; Urla, Jacqueline; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Goirigolzarri Garaizar, Jone; Uranga, Belen

ISBNAR: 0165-2516 /Journal number: 231 /Start page: 85 /End page: 105 /Date: 2015

Nous parlants de basc: identitat i legitimitat / Digithum

Ortega, Ane; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Goirigolzarri Garaizar, Jone; Urla, Jacqueline; Uranga, Belen

Journal number: 16 /Start page: 86 /End page: 97 /Date: 2014

Hiztun berrien hizkuntza-identitatea: nolako euskalduna naiz? / Bat Soziolinguistikako Aldizkaria

Ortega, Ane; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Goirigolzarri Garaizar, Jone; Urla, Jacqueline; Uranga, Belen

Date: 2014

Azken urteetako euskal ikeruntza soziolinguistikoaren azterketa deskribatzailea / Bat Soziolinguistikako Aldizkaria

Martinez De Luna, Iñaki; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Azurmendi, Mari¿-Jose; Joly, Lionel; Munoa, Inma; Sotes, Pablo

Date: 2013

Reseña del libro Estatu etnozidaren kontra edo jatorrizko hiztun-herriak nola, zergatik eta nork arrozten dituen de Joxe Manuel Odriozola / Revista Internacional de los Estudios Vascos

Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNAR: 0212-7016 /Date: 2012

Euskararen balioak eta gazteen erabilera: heldu erdaldunen pertzepzioak / Bat

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane

ISBNAR: 1130-8435 /Journal number: 77 /Start page: 117 /End page: 136 /Date: 2010

Actitudes hacia el euskera de los no vascohablantes: valor instrumental e integrador / Inguruak. Revista de Sociología

Ortega, Ane; Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNAR: 0214-7912 /Start page: 3 /End page: 17 /Date: 2010

Zergatik eskolaratzen dituzte gurasoek seme-alabak euskarazko hizkuntza-ereduetan? / Euskaltzaindia

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane

ISBNAR: 0210-1564 /Volume: 2-1 /Journal number: 54 /Start page: 579 /End page: 602 /Date: 2009

Does the number of speakers of a language determine its fate? / International Journal of the Sociology of Language

Barreña, Andoni; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane; Uranga, Belen; Izagirre, Esti; Idiazabal, Itziar

ISBNAR: 0165-2516 /Journal number: 186 /Start page: 125 /End page: 139 /Date: 2007

Autoitzulpenaren zenbait aspektu Unai Elorriagaren SPrako tranbia- Un tranvía en SP lanean: XML azterketa literarioari aplikatuta / Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Isasi Martinez, Carmen; Fernández, Patricia; Pérez Isasi, Santi

ISBNAR: 1137-4454 /Volume: 22 /Start page: 83 /End page: 126 /Date: 2006

Munduko hizkuntzen izenak euskaraz / Uztaro

Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Juaristi, Patxi; Uranga, Belen

Start page: 29 /End page: 59 /Date: 2005

Europako hizkuntza gutxituak; datu orokor batzuk / Euskonews & Media

Uranga, Belen; Izagirre, Esti; Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni; Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNAR: 1139-3629 /Journal number: 243 /Date: 2004

Bilingual Education in the Basque Country: Achievements and Challenges after Four Decades of Acquisition Planning / Arachne@Rutgers

Amorrortu Gomez, Estibaliz

Start page: 1 /End page: 28 /Date: 2002

Promoting a Minority Language in School: Is Teaching Basque Enough to Maintain it? / International Journal of Basque Studies

Amorrortu Gomez, Estibaliz

Volume: 22 /Start page: 25 /End page: 40 /Date: 2002

Elkartasuna eta estatusa hizkuntz jarreretan: euskararen erabilera aurreikusten? / BAT Soziolinguistika Aldizkaria

Amorrortu Gomez, Estibaliz

Volume: 40 /Start page: 75 /End page: 87 /Date: 2001

Is American Basque a Unified Variety? Structural Changes in the Basque of Elko, Nevada / International Journal of Basque Studies

Amorrortu Gomez, Estibaliz

Volume: 20 /Start page: 105 /End page: 119 /Date: 2000

Retention and Accomodation in the Basque of Elko, Nevada / Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijo. Anuario-international journal of Basque linguistics and philology

Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNAR: 0582-6152 /Volume: 2 /Journal number: 29 /Start page: 407 /End page: 454 /Date: 1995

Books

Neohablantes de lenguas minorizadas en el EStado español

Ramallo, Fernando; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Puidgevall, Maite

ISBNLM Volume: 978-84-9192-086-1 /Date: 2019

lEuskal hiztun berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak. [New Speakers of Basque: experiences, attitudes and identities]. Bilbao: University of Deusto and Bizkailab.

Ortega, Ane; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Goirigolzarri Garaizar, Jone; Urla, Jacqueline

ISBNLM: ISBN. 978-84-15759-9 /Date: 2016

Euskal hiztun berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak

Ortega, Ane; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Goirigolzarri Garaizar, Jone; Urla, Jacqueline

ISBNLM: 978-84-15759-95-9 /Date: 2016

Actitudes y prejuicios de los castellanohablantes hacia el euskera

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane; Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni

ISBNLM: 978-84-457-3029-4 /Date: 2009

Erdaldunen euskararekiko aurreiritziak eta jarrerak

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane; Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni

ISBNLM: 978-84-457-2945-8 /Date: 2009

Hizkuntzak eta Immigrazioa / Lenguas e Inmigración

Uranga, Belen; Aierdi, Xabier; Idiazabal, Itziar; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Barreña, Andoni; Ortega, Ane

ISBNLM: 978-849860-086-5 /Date: 2008

La diversidad lingüística en América, de México al Cono Sur

Izagirre, Esti; Idiazabal, Itziar; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane; Barreña, Andoni; Uranga, Belen

ISBNLM: 978-84-9746-410-9 /Date: 2007

Palabras y mundos. Informe sobre las lenguas del mundo

Martí, Felix; Ortega, Paul; Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni; Juaristi, Patxi; Junyent, Carme; Uranga, Belen; Amorrortu Gomez, Estibaliz

Date: 2006

Un Monde de paroles. Paroles du monde

Martí, Felix; Ortega, Paul; Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni; Juaristi, Patxi; Junyent, Carme; Uranga, Belen; Amorrortu Gomez, Estibaliz

Date: 2006

Europako hizkuntzak

Barreña, Andoni; Uranga, Belen; Idiazabal, Itziar; Izagirre, Esti; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane

ISBNLM: 978-84-934779-0-5 /Date: 2005

Words and Worlds. World Languages Review.

Martí, Felix; Ortega, Paul; Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni; Juaristi, Patxi; Junyent, Carme; Uranga, Belen; Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNLM: 1-85359-827-5 /Date: 2005

Hizkuntzen mundua. Munduko hizkuntzei buruzko txostena

Martí, Felix; Ortega, Paul; Idiazabal, Itziar; Barreña, Andoni; Juaristi, Patxi; Junyent, Carme; Uranga, Belen; Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNLM: 84-8373-817-1 /Date: 2005

World Languages Review Synthesis

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Barreña, Andoni; Idiazabal, Itziar; Izagirre, Esti; Ortega, Ane; Uranga, Belen

ISBNLM: 84-931998-3-4 /Date: 2004

Basque Sociolinguistics: Language, Society and Culture

Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNLM: 1-877802-22-0 /Date: 2003

Linguistic Attitudes in the BAsque Country: the Social Acceptance of a New Variety

Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNLM: 0-493-54889-0 /Date: 2000

Chapters of Books

Activación lingüística de jóvenes neohablantes de euskera en la universidad / Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español

Goirigolzarri Garaizar, Jone; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega Etcheverry, Ane

ISBNCO: 978-84-9192-086-1 /Date: 2019

¿Qué supone ser neohablante de una lengua minorizada? / Neohablantes de lenguas minorizadas en el EStado español

Amorrortu Gomez, Estibaliz; Puidgevall, Maite; Ramallo, Fernando

Date: 2019

El sujeto neohablante y los retos de futuro para las lenguas minorizadas / Neohablantes de lenguas minorizadas en el EStado español

Puidgevall, Maite; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ramallo, Fernando

Date: 2019

"Basque Standardization and the New Speaker: Political Praxis and the Shifting Dynamics of Authority and Value". In P.M.J. Lane, J. Costa & H. de Korne (eds.). New York & London: Routledge. . / Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery.

Urla, Jacqueline; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega, Ane; Goirigolzarri Garaizar, Jone

ISBNCO: 9781138125124. /Start page: 24 /End page: 46 /Date: 2017

Authenticity and Linguistic Variety among New Speakers of Basque / Language Documentation and Conservation in Europe

Urla, Jacqueline; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Ortega Etcheverry, Ane; Goirigolzarri Garaizar, Jone

ISBNCO: 978-0-9856211-5-5 /Start page: 1 /End page: 12 /Date: 2016

Talde estrategikoen euskararekiko jarrerak: gazte euskaldunak, erdaldunak eta euskaldun berriak / Marcos interpretativos de la realidad social contemporánea / Egungo gizarte errealitatea interpretatzeko bideak.

Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNCO: 978-84-9830-354-4 /Start page: 43 /End page: 56 /Date: 2012

Hizkuntzen iraupenari begira: hiztun-kopuruaren inguruan hainbat datu eta hausnarketa / Andolin gogoan. Essays in Honour of Professor Eguzkitza

Barreña, Andoni; Uranga, Belen; Amorrortu Gomez, Estibaliz; Idiazabal, Itziar; Izagirre, Esti; Ortega, Ane

ISBNCO: 84-8373-890-2 /Start page: 139 /End page: 153 /Date: 2006

Basque School Systems: from Monolingualism to Multilingualism / School Systems in Multilingual Regions of Europe

Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNCO: 3-631-54274-7 /Start page: 357 /End page: 376 /Date: 2006

Gazte hizkeraren bila? Soziolinguistikatik hausnarketa pare bat / gazt_hizkera Jardunaldien hitzaldiak eta ondorioak

Amorrortu Gomez, Estibaliz

ISBNCO: 84-609-8256-4 /Start page: 35 /End page: 44 /Date: 2005

"Nuevos hablantes del euskera en el entorno digital: experimentación de prácticas e identidad lingüisticas?

PEREZ GAZTELU, MIREN ELIXABETE; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: "Nuevos hablantes del euskera en el entorno digital: experimentación de prácticas e identidad lingüisticas? /Publication name: "Nuevos hablantes del euskera en el entorno digital: experimentación de prácticas e identidad lingüisticas? /Start date: 2019/11/07 /End date: 2019/11/08

Prácticas e ideologíaslingüísticas entre nuevos hablantes de euskera universitarios en Bilbao.

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; BEITIA ZABALA, IÑIGO; Ortega Etcheverry, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Congress name: Prácticas e ideologíaslingüísticas entre nuevos hablantes de euskera universitarios en Bilbao. /Publication name: Prácticas e ideologíaslingüísticas entre nuevos hablantes de euskera universitarios en Bilbao. /Start date: 2019/10/17 /End date: 2019/10/18

Natiboa/ez-natiboa dikotomia auzitan hizkuntza gutxituen testuinguruan

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Natiboa/ez-natiboa dikotomia auzitan hizkuntza gutxituen testuinguruan /Country: España /Publication name: Natiboa/ez-natiboa dikotomia auzitan hizkuntza gutxituen testuinguruan /Start date: 2019/06/01 /End date: 2019/07/01

Euskara eskolan ikasi: hiztun aktibo bihurtzeko gakoak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega Etcheverry, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Congress name: Euskara eskolan ikasi: hiztun aktibo bihurtzeko gakoak /Publication name: Euskara eskolan ikasi: hiztun aktibo bihurtzeko gakoak /Start date: 2019/03/06 /End date: 2019/03/07

El proceso de muda en jóvenes universitarios del Gran Bilbao

GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega Etcheverry, Ane

Congress name: El proceso de muda en jóvenes universitarios del Gran Bilbao /Country: España /Publication name: El proceso de muda en jóvenes universitarios del Gran Bilbao /Start date: 2018/06/13 /End date: 2018/06/15

Forty years of Basque medium education: new profiles of Basque speakers

GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Forty years of Basque medium education: new profiles of Basque speakers /City: Dublin /Country: Irlanda /Publication name: Forty years of Basque medium education: new profiles of Basque speakers /Start date: 2018/02/01 /End date: 2018/02/03

Hiztun berriak eta hizkuntza-ohitura aldatzea? [New Speakers and the change of language habit?, UDALTOP Udaletako Euskara Zerbitzuen Topaketak 2017 . http://www.udaltop.eus/eu/bideoak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Hiztun berriak eta hizkuntza-ohitura aldatzea? [New Speakers and the change of language habit?, UDALTOP Udaletako Euskara Zerbitzuen Topaketak 2017 . http://www.udaltop.eus/eu/bideoak /City: Lasarte /Publication name: Hiztun berriak eta hizkuntza-ohitura aldatzea? [New Speakers and the change of language habit?, UDALTOP Udaletako Euskara Zerbitzuen Topaketak 2017 . http://www.udaltop.eus/eu/bideoak /Start date: 2017/05/11 /End date: 2017/05/12

Emotions and new speakers of Irish, Basque and Catalan

Walsh, John; Puigdevall, Maite; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Congress name: Emotions and new speakers of Irish, Basque and Catalan /City: Hamburg /Country: Alemania /Publication name: Emotions and new speakers of Irish, Basque and Catalan /Start date: 2016/05/12 /End date: 2016/05/14

The Way I Speak: the Impact of Language Competence on Language Use and Linguistic Identity among New Speakers of Basque

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane

Congress name: The Way I Speak: the Impact of Language Competence on Language Use and Linguistic Identity among New Speakers of Basque /City: Larnaca /Country: Chipre /Publication name: The Way I Speak: the Impact of Language Competence on Language Use and Linguistic Identity among New Speakers of Basque /Start date: 2015/10/19 /End date: 2015/10/20

Euskal hiztun aktibo bilakatzea: hiztun berriak bidegurutzean

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Congress name: Euskal hiztun aktibo bilakatzea: hiztun berriak bidegurutzean /Country: España /Publication name: Euskal hiztun aktibo bilakatzea: hiztun berriak bidegurutzean /Start date: 2015/09/03 /End date: 2015/09/04

Nuevos hablantes de lenguas minorizadas: claves para su transformación en hablantes activos

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane

Congress name: Nuevos hablantes de lenguas minorizadas: claves para su transformación en hablantes activos /City: Bilbao /Publication name: Nuevos hablantes de lenguas minorizadas: claves para su transformación en hablantes activos /Date: 2015/05/11

Seminario sobre sistemas de codificación de datos cualitativos: software, etiquetado y aplicación al estudio de las actitudes lingüísticas.

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Congress name: Seminario sobre sistemas de codificación de datos cualitativos: software, etiquetado y aplicación al estudio de las actitudes lingüísticas. /Publication name: Seminario sobre sistemas de codificación de datos cualitativos: software, etiquetado y aplicación al estudio de las actitudes lingüísticas. /Date: 2015/05/09

Becoming an active speaker of Basque: new speakers on the crossroads

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Congress name: Becoming an active speaker of Basque: new speakers on the crossroads /City: Barcelona /Publication name: Becoming an active speaker of Basque: new speakers on the crossroads /Start date: 2014/11/20 /End date: 2014/11/22

Nuevos hablantes de euskera y legitimidad lingüística

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Nuevos hablantes de euskera y legitimidad lingüística /City: Valencia /Publication name: Nuevos hablantes de euskera y legitimidad lingüística /Date: 2014/03/14

Euskaldun berrien autopertzepzioa: hiztun legitimoa naiz?

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Euskaldun berrien autopertzepzioa: hiztun legitimoa naiz? /City: Lasarte /Publication name: Euskaldun berrien autopertzepzioa: hiztun legitimoa naiz? /Date: 2014/01/30

?Authenticity and Authority among New Basque Speakers?

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega Etcheverry, Ane

Congress name: ?Authenticity and Authority among New Basque Speakers? /Country: Portugal /Publication name: ?Authenticity and Authority among New Basque Speakers? /Start date: 2013/10/17 /End date: 2013/10/18

Euskaldunberrien hizkuntza-identitatearen inguruan zenbait ekarpen

Ortega, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Uranga, Belen; Urla, Jacqueline

Congress name: Euskaldunberrien hizkuntza-identitatearen inguruan zenbait ekarpen /Country: España /Publication name: Euskaldunberrien hizkuntza-identitatearen inguruan zenbait ekarpen /Start date: 2012/07/17 /End date: 2012/07/19

New Speakers of Basque: Attitudes, Motivations and Language Use

Ortega, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; Urla, Jacqueline; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Uranga, Belen

Congress name: New Speakers of Basque: Attitudes, Motivations and Language Use /City: Edinburg /Country: Reino Unido /Publication name: New Speakers of Basque: Attitudes, Motivations and Language Use /Start date: 2012/03/30 /End date: 2012/03/31

Euskarara hurbiltzeko jarrera mesedegarri eta oztopatzaileak.

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane

Congress name: Euskarara hurbiltzeko jarrera mesedegarri eta oztopatzaileak. /Publication name: Euskarara hurbiltzeko jarrera mesedegarri eta oztopatzaileak. /Date: 2011/04/07

Implicación de los no vascohablantes en la revitalización del euskera: diagnóstico sobre sus motivaciones y actitudes

Ortega, Ane; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Implicación de los no vascohablantes en la revitalización del euskera: diagnóstico sobre sus motivaciones y actitudes /Publication name: Implicación de los no vascohablantes en la revitalización del euskera: diagnóstico sobre sus motivaciones y actitudes /Start date: 2010/11/22 /End date: 2010/11/25

Euskaldunak ez direnen euskararekiko jarrerak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Euskaldunak ez direnen euskararekiko jarrerak /Publication name: Euskaldunak ez direnen euskararekiko jarrerak /Date: 2010/11/17

The Basque Language: Present and Future

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: The Basque Language: Present and Future /Publication name: The Basque Language: Present and Future /Date: 2010/11/11

The attittudes of non-minoirity language speakers to minority language revitalization: what are non-Basque speakers prepared to do for Basque

Ortega, Ane; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: The attittudes of non-minoirity language speakers to minority language revitalization: what are non-Basque speakers prepared to do for Basque /City: CAmarthen /Publication name: The attittudes of non-minoirity language speakers to minority language revitalization: what are non-Basque speakers prepared to do for Basque /Start date: 2010/09/13 /End date: 2010/09/15

Erdaldunen euskararekiko eta jarreren inguruko hainbat datu

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane

Congress name: Erdaldunen euskararekiko eta jarreren inguruko hainbat datu /Publication name: Erdaldunen euskararekiko eta jarreren inguruko hainbat datu /Date: 2010/02/26

Actitudes hacia el euskera de los no-vascohablantes: valor integrador e instrumental.

Ortega, Ane; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Actitudes hacia el euskera de los no-vascohablantes: valor integrador e instrumental. /ISBN: 0214-7912 /Publication name: Actitudes hacia el euskera de los no-vascohablantes: valor integrador e instrumental. /Start date: 2010/02/10 /End date: 2010/02/12

Euskerearen transmisinoa Euskal Herritik kanpo

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Euskerearen transmisinoa Euskal Herritik kanpo /ISBN: 978-84-931882-9-0 /Publication name: Euskerearen transmisinoa Euskal Herritik kanpo /Start date: 2009/05/08 /End date: 2009/05/09

Mother Tongue, Language of Immersion. What Can the School do to Revitalize Minorized Languages?

Idiazabal, Itziar; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Barreña, Andoni; Ortega, Ane; Uranga, Belen

Congress name: Mother Tongue, Language of Immersion. What Can the School do to Revitalize Minorized Languages? /ISBN: 978-0-9560210-0-7 /City: Ljouwert / Leeuwarden /Country: Holanda /Publication name: Mother Tongue, Language of Immersion. What Can the School do to Revitalize Minorized Languages? /Start date: 2008/10/25 /End date: 2008/10/28

Transmisión y uso de las lenguas de América

Barreña, Andoni; Uranga, Belen; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Izagirre, Esti; Idiazabal, Itziar; Ortega, Ane

Congress name: Transmisión y uso de las lenguas de América /City: Temuco /Country: Chile /Publication name: Transmisión y uso de las lenguas de América /Start date: 2006/10/16 /End date: 2006/10/20

Transmisión y uso de las lenguas: nuevos daots para un diagnóstico de la diversidad lingüística

Barreña, Andoni; Uranga, Belen; Izagirre, Esti; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Idiazabal, Itziar; Ortega, Ane

Congress name: Transmisión y uso de las lenguas: nuevos daots para un diagnóstico de la diversidad lingüística /ISBN: 84-475-2086-8 /Country: España /Publication name: Transmisión y uso de las lenguas: nuevos daots para un diagnóstico de la diversidad lingüística /Start date: 2006/04/18 /End date: 2006/04/21

GAzte hizkeraren bila? Soziolinguistikatik hausnarketa pare bat

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: GAzte hizkeraren bila? Soziolinguistikatik hausnarketa pare bat /ISBN: 84-609-8256-4 /Country: España /Publication name: GAzte hizkeraren bila? Soziolinguistikatik hausnarketa pare bat /Start date: 2005/04/06 /End date: 2005/04/07

School Systems in the Basque Country

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: School Systems in the Basque Country /ISBN: 3-631-54274-7 /City: Bolzano /Country: Italia /Publication name: School Systems in the Basque Country /Start date: 2004/11/04 /End date: 2004/11/06

What do Linguistic Communities Think about the Official Recognition of their Languages?

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Barreña, Andoni; Idiazabal, Itziar; Izagirre, Esti; Uranga, Belen

Congress name: What do Linguistic Communities Think about the Official Recognition of their Languages? /ISBN: 0953824861 /Country: España /Publication name: What do Linguistic Communities Think about the Official Recognition of their Languages? /Start date: 2004/10/01 /End date: 2004/10/03

Hizkuntz aldakortasuna eta identitatea

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Hizkuntz aldakortasuna eta identitatea /ISBN: 84-931882-3-9 /Country: España /Publication name: Hizkuntz aldakortasuna eta identitatea /Start date: 2003/05/01 /End date: 2003/05/31

Language Planning and Linguistic Attitudes in the Basque Case

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Language Planning and Linguistic Attitudes in the Basque Case /ISBN: 84-8158-280-8 /Country: España /Publication name: Language Planning and Linguistic Attitudes in the Basque Case /Start date: 2002/10/23 /End date: 2002/10/26

Bilingual Education in the Basque Country

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Bilingual Education in the Basque Country /City: New Jersey /Country: Estados Unidos De America /Publication name: Bilingual Education in the Basque Country /Start date: 2001/10/26 /End date: 2001/10/27

Unibertsitate-ikasleen euskalki eta batuarekiko jarrerak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Unibertsitate-ikasleen euskalki eta batuarekiko jarrerak /ISBN: 84-931882-1-2 /Country: España /Publication name: Unibertsitate-ikasleen euskalki eta batuarekiko jarrerak /Start date: 2001/05/11 /End date: 2001/05/12

Métodos indirectos en la medición de actitudes lingüísticas: el euskera frente al castellano

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Métodos indirectos en la medición de actitudes lingüísticas: el euskera frente al castellano /ISBN: 8477199841 /Country: España /Publication name: Métodos indirectos en la medición de actitudes lingüísticas: el euskera frente al castellano /Start date: 2001/05/03 /End date: 2001/05/05

Experiments in Constructing a Corpus of Discourse Trees: Problems, Annotation Choices, Issues

Marcu, Daniel; Romera, Magdalena; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Experiments in Constructing a Corpus of Discourse Trees: Problems, Annotation Choices, Issues /City: Edinburgh /Country: Reino Unido /Publication name: Experiments in Constructing a Corpus of Discourse Trees: Problems, Annotation Choices, Issues /Start date: 1999/08/07 /End date: 1999/08/09

The Discourse and Social Use of DM Bueno in Eight- and Ten-Yaeer-Old Basque-speaking children

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: The Discourse and Social Use of DM Bueno in Eight- and Ten-Yaeer-Old Basque-speaking children /ISBN: 1-57473-219-6 /Country: España /Publication name: The Discourse and Social Use of DM Bueno in Eight- and Ten-Yaeer-Old Basque-speaking children /Start date: 1999/07/12 /End date: 1999/07/16

Experiments in Constructing a Corpus of Discourse Trees

Marcu, Daniel; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Romera, Magdalena

Congress name: Experiments in Constructing a Corpus of Discourse Trees /City: Maryland /Country: Estados Unidos De America /Publication name: Experiments in Constructing a Corpus of Discourse Trees /Start date: 1999/07/06 /End date: 1999/07/08

Dialectal Attitudes in the Basque Country: a Pilot Study

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Dialectal Attitudes in the Basque Country: a Pilot Study /City: Tempe, Arizona /Country: Estados Unidos De America /Publication name: Dialectal Attitudes in the Basque Country: a Pilot Study /Start date: 1998/10/09 /End date: 1998/10/11

Basque as Spoken in the American West

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Basque as Spoken in the American West /City: Reno, NV /Country: Estados Unidos De America /Publication name: Basque as Spoken in the American West /Start date: 1998/07/06 /End date: 1998/07/09

The Acquisition of Communicative Competence: the Use of Basque Vernacular/Standard in 8 en 10 Year Olds

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: The Acquisition of Communicative Competence: the Use of Basque Vernacular/Standard in 8 en 10 Year Olds /ISBN: 1-57473-020-7 /City: Somerville, MA /Country: Estados Unidos De America /Publication name: The Acquisition of Communicative Competence: the Use of Basque Vernacular/Standard in 8 en 10 Year Olds /Start date: 1996/11/05 /End date: 1996/11/07

Accommodation and Obsolescence in the Basque of Elko, Nevada

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Congress name: Accommodation and Obsolescence in the Basque of Elko, Nevada /City: New Orleans /Country: Estados Unidos De America /Publication name: Accommodation and Obsolescence in the Basque of Elko, Nevada /Start date: 1995/01/05 /End date: 1995/01/08

Procesos de transformación sociolingüística en el contexto vasco: hablantes, prácticas y agencia

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; PEREZ GAZTELU, MIREN ELIXABETE

Start date: 2020/06/01 /End date: 2024/05/31

Convenio entre la Diputación de Bizkaia y la Universidad de Deusto para la financiación de los proyectos culturales que desarrolla su Instituto de Estudios Vascos durante el año 2020

PEREZ GAZTELU, MIREN ELIXABETE; ACHON INSAUSTI, JOSE ANGEL; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; BELMONTE ROMILLO, LAURA; IRIBAR IBABE, ALEXANDER; LANDABIDEA URRESTI, XABIER

Start date: 2020/01/01 /End date: 2020/12/31

Gazteak eta euskararen aldeko aktibazio ibilbideak 2020

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Start date: 2020/01/01 /End date: 2020/12/31

Convenio entre la Diputación de Bizkaia y la Universidad de Deusto para la financiación de los proyectos culturales que desarrolla su Instituto de Estudios Vascos durante el año 2019

PEREZ GAZTELU, MIREN ELIXABETE; ACHON INSAUSTI, JOSE ANGEL; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; BELMONTE ROMILLO, LAURA; IRIBAR IBABE, ALEXANDER

Start date: 2019/09/01 /End date: 2019/12/31

Bilbon hiztun aktibo bihurtu: emaitzak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; BEITIA ZABALA, IÑIGO; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; LANDABIDEA URRESTI, XABIER

Start date: 2019/01/01 /End date: 2019/12/31

Aholkularitza lana: Hezkuntza akordioari begira hizkuntzen ingurukoa eta Irakurketa Planaren ingurukoa

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Start date: 2018/06/01 /End date: 2018/10/15

Unibertsitatean Bilbon euskararen hiztun aktibo bilakatzen: Euskaraldia Deustuko Unibertsitatean eta Begoñako Andra Mari Irakasle Eskolan.

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; BEITIA ZABALA, IÑIGO; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; LANDABIDEA URRESTI, XABIER

Start date: 2018/01/01 /End date: 2018/12/31

Testuinguru oztopotzailean euskararen hiztun aktibo bihurtzea: aukerak eta zailtasunak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; BEITIA ZABALA, IÑIGO; BIJUESCA BASTERRECHEA, KOLDOBIKA JOSU; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; PEREZ GAZTELU, MIREN ELIXABETE

Start date: 2017/12/13 /End date: 2018/12/31

Bizkailab 2015: Nuevos hablantes de euskera

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; MALLONA LEGARRETA, MIREN AGURTZANE

Start date: 2015/01/01 /End date: 2015/12/31

Bizkailab 2015: Hiztun berrien jarrerak: azterketa kuantitatiboa

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Start date: 2015/01/01 /End date: 2015/12/31

Bizkailab - Nuevos hablantes de euskera

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Start date: 2014/01/01 /End date: 2014/12/31

Nuevos hablantes de euskera a partir del modelo de inmersión: actitudes e identidad.FFI2012-37884-C03-03

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE

Start date: 2013/01/01 /End date: 2016/01/31

Nuevos hablantes de euskera a partir del modelo de inmersión: actitudes e identidad

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; Urla, Jacqueline

Start date: 2012/01/01 /End date: 2015/12/31

Nuevos hablantes de euskera: actitudes, motivaciones y uso de la lengua

Goirigolzarri Garaizar, Jone; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Ortega, Ane; Uranga, Belen; Urla, Jacqueline

Date: 2011/10/01

Bilingüismo y Multilingüismo: Adquisición, enseñanza y usos de las lenguas. Criterios explicativos del desarrollo lingüístico. BIMUDES (FFI 2009 &- 13956 &- CO2 &- 01 (FILO)

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; idiazabal, itziar

Start date: 2009/06/30 /End date: 2012/06/30

Estudio pancrónico experimental y documental del seseo vasco (SVEP)

ISASI MARTINEZ, CARMEN; IRIBAR IBABE, ALEXANDER; TURREZ AGUIRREZABAL, ITZIAR; Gómez Seibane, Sara; Sesmero Cutanda, Enriqueta; Tabernero Sala, Cristina; Ramírez Luengo, José Luis; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Hualde, Jose Ignacio

Abstract: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA /Start date: 2009/01/01 /End date: 2011/12/31

Estudio pancrónico experimental y documental del seseo vasco

ISASI MARTINEZ, CARMEN; TURREZ AGUIRREZABAL, ITZIAR; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Iribar, Alex; Gómez Seibane, Sara; Hualde, J.Ignacio; Ramírez Luengo, J.Luis

Abstract: Ministerio de Ciencia e Innovación /Start date: 2009/01/01 /End date: 2012/03/31

Niveles de dominio lingüístico en estudiantes de la UD según las competencias y escalas de referencia del MCER

ALVAREZ ALVAREZ, MANUELA DE LAS NIEVES; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GARCIA DIAZ, VIOLETA; MUIES, LAWRENCE; SUAREZ CASTIÑEIRA, MARIA LUZ; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; URANGA ARAQUISTAIN, JESUS MARIA; YANIZ ALVAREZ DE EULATE, CONCEPCION

Abstract: Universidad de Deusto /Start date: 2008/10/01 /End date: 2009/12/30

La diversidad lingüística en América: de México al Cono Sur. Amerikako hizkuntza aniztasuna: Mexikotik Hego Muturrera

Barreña, Andoni; Uranga, Belen; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Izagirre, Esti; Idiazabal, Itziar; Ortega, Ane

Abstract: Eusko Jaurlaritza, Focad; Unesco Etxea /Start date: 2006/04/01 /End date: 2007/05/31

Euskal Herriko aurreritziak eta jarrerak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Idiazabal, Itziar; Ortega, Ane; Izagirre, Esti; Uranga, Belen; Barreña, Andoni

Abstract: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila; Unesco Etxea /Start date: 2006/01/01 /End date: 2008/12/31

Diseño y planificación de un plan de formación de profesores de español como lengua extranjera adaptado al crédito europeo y a la formación por competencias

ALVAREZ ALVAREZ, MANUELA DE LAS NIEVES; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GARCIA DIAZ, VIOLETA; MUIES, LAWRENCE; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; SUAREZ CASTIÑEIRA, MARIA LUZ; URANGA ARAQUISTAIN, JESUS MARIA; YANIZ ALVAREZ DE EULATE, CONCEPCION

Start date: 2005/04/01 /End date: 2005/12/30

Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera. Arrue proiektua

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Martinez de Luna, Iñaki; asko, beste

Abstract: Soziolinguistika-Klusterra; Eusko Jaurlaritza-Hezkuntza Saila /Start date: 2004/09/01 /End date: 2005/09/30

XML markaketa eta lerrokapenaren bitartez eginiko itzulpen azterketa

ISASI MARTINEZ, CARMEN; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Perez Isasi, Santiago; Fernández, Patricia

Abstract: Eusko Ikaskuntza - Sociedad De Estudios Vascos /Start date: 2004/01/01 /End date: 2005/12/31

Amarauna-Red de Lenguas del Mundo

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; Barreña, Andoni; Idiazabal, Itziar; Uranga, Belen; Izagirre, Esti; Ortega, Ane

Abstract: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila; Unesco Etxea /Start date: 2002/01/01 /End date: 2006/12/31

Actividad formativa: el tratamiento integrado de lenguas. Curso organizado en los cursos de verano de la UPV-EHU

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Merit type: Mérito Académico /Start date: 2009/07/06 /End date: 2009/07/08

Impartición de la charla "PAsado, presente y futuro del Euskera" a los alumnos del MAster en LEnguas y Culturas de la Península Ibérica de la New York University.

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Merit type: Mérito Docente /Date: 2009/03/13

Actividad formativa: Elaboración de la Guía de Aprendizaje On line

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Merit type: Mérito Docente /Start date: 2007/02/01 /End date: 2007/03/30

II Jornadas universitarias de innovación y calidad "Buenas prácticas académicas"

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Merit type: Mérito Docente /Start date: 2006/09/13 /End date: 2006/09/15

I jornadas universitarias de innovación y calidad "Buenas prácticas pedagógicas en la docencia universitaria"

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Merit type: Mérito De Investigación /Start date: 2005/06/28 /End date: 2005/06/29

Quinta jornada sobre aprendizaje cooperativo

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ

Merit type: Mérito Docente /Date: 2005/06/27